TÜRK HAREKET PARTİSİ

Türk Hareket Partisi, Kuzey Makedonya’da yaşayan Türklerin hak ve hukukunu savunan, Türkçe eğitimin devamlılığını sağlamak, kalitesini geliştirmek, Türk dilinin kullanımının yaygınlaştırılması ve geliştirililmesi, kamuda Türklerin temsil oranının arttırılması, Türk kültürü, örf ve adetlerin korunması, ülkenin başta ekonomik olmak üzere her alanda kalkınması ve birlikte yaşama kültürünü geliştirmek gibi konularda ciddi çalışmalar ve mücadele yürütmektedir.

Ülkemizin çok dinli, çok etnikli ve çok kültürlü olması münasebetiyle sevgi ve saygı dilinin hâkim kılınması bizim için önemli bir değerdir. İnsan haklarına ve çoğulcu demokrasiye dayanan temel prensipler doğrultusunda Türk toplumunun yaşamış olduğu sorunlara çözüm bulmak için seferber olan bir partiyiz.

Türk Hareket Partisi şeffaf, açık, dürüst ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile sadece yaşadığımız ülkede değil, ülke dışında, çok daha geniş bir coğrafyada ve Türk dünyasında Kuzey Makedonya Türk toplumunun gür sesi olmuştur. Çoğulcu, katılımcı, kapsayıcı, pozitif siyaset yapmak için tüm temel değer ve prensipler üzerine siyaset üretmektedir.

Türk Hareket Partisi eleştiriye açık ve özgür düşünceye önem vermektedir. Siyaseti değerler ve ilkeler üzerinden yapmaktadır. Farklılıklara saygılı olmayı ilke edinmiş bir parti; Kuzey Makedonya Türkleri ile bütünleşmiş, Türk toplumu ile fikir birliğine ulaşmayı hedeflemektedir. Ülkede Türk toplumunun yaşadığı ortak sıkıntıların, ortak sorunların Türk toplumunun tüm dinamikleri ile ortak bir şekilde hareket etmeyi benimsemektedir. Çağdaş ilkeler doğrultusunda milli birlikteliğe önem verip, toplumsal kalkınma amaçlanmaktadır.

Türk Hareket Partisi herkesin tüm siyasal ve sosyal haklarını özgürce kullanabildiği çoğulcu ve katılımcı demokratik bir düzenle mümkün olacağını savunur. Milli ve manevi değerlerimizi koruyarak ülkemizde onurlu ve saygın bir yer tutmak, ülkemizi daima daha ileriye taşımak için demokrasi ve hukuk devletine inanmaktayız. Hukuk devleti, güçlü ve sorgulayan bir sivil toplum ile özgür medyanın demokratik değerler açısından önemi büyüktür. Türk milletinin milli ve manevi değerlerinden güç alan, siyasette toplumsal merkezi temsil eden Türk Hareket Partisi, ülkede yaşayan Türk toplumu başta olmak üzere, tüm vatandaşların refah ve mutluluğunu temin etmek, ülkemizin her alanda kalkınması için büyük bir azim ve kararlılıkla siyaset yapmaktadır.

İLKELERİMİZ

  1. Hak, hukuk ve adalet
  2. Demokrasi ve insan hakları
  3. Şeffaflık ve paylaşımcılık
  4. Çoğulculuk ve hoşgörü
  5. Hesap verme sorumluluğu
  6. Etik ve manevi değerler
  7. Sürekli gelişim
  8. Siyaseti değerler üzerinden üretmek ve yapmak
  9. Eleştiriye açık ve özgür düşünceli olmak