Türk Hareket Partisi (THP) bu Statü ile şunları düzenler:

Bu Tüzük, Makedonya Türk Hareket Partisi’nin; parti adı, merkezi, parti sembolü ve bayrağı, siyasi eylem hedefleri, faaliyet şekilleri, üyelik şartları ve şekli, üyeliğin sona ermesi, üyelerin hakları, yükümlülükleri ve sorumlulukları, partinin temsili ve temsilcileri, partinin organları, seçilme ve iptal edilme şekli, görev süresi ve karar verme şekli, kaynak edinimi ve elden çıkarılması, partinin feshi ve ayrıca partinin üyeliği ve işleyişi ile ilgili diğer konuları düzenler.

İLKELER VE HEDEFLER

Makedonya Türk Hareket Partisi (devamında THP), aşağıdaki temel siyasi ilke ve amaçlara ulaşmak için hareket eden, özgür ve sorumlu üyelerden oluşan bağımsız bir siyasi partidir:

–  Türklerin ve diğer vatandaşların eğitim, kültür, bilgi ve yayıncılık, dil ve yazı kullanımı alanında milli haklarının derinleştirilmesi, teşvik edilmesi ve hayata geçirilmesi ayıca adalet ve hakça temsil yanı sıra ülkedeki tüm sosyo-politik yaşamın ve bunların etkili bir şekilde korunması;

–  Etnik topluluklar arası ve dinler arası hoşgörü ve diyaloğun desteklenmesi ve onaylanması;

–  En yüksek uygarlık ve demokratik menfaatlere uygun olarak insan onuruna, haklarına ve özgürlüklerine saygı duymak;

–  Demokrasiyi geliştirmek ve vatandaşların eşitliğini sağlamak;

–  Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin egemen, demokratik ve yasal bir devlet olarak anayasal sisteminin temel değerlerine dayalı olarak inşa edilmesi, çoğulculuğun ve basın özgürlüğünün sağlanması;

–  Kadın ve erkekler için eşit fırsatların oluşturulması; Ekonomik özgürlüğün ve işçi haklarının korunma altına alınacağı eşit fırsatlı ve sosyal adaletli
bir toplum inşa etmek;

–  Ekonomik kuruluşların eşit koşullarda, sürdürülebilir büyüme ve istihdam yaratacak bir piyasa ekonomisinin geliştirilmesi;

–  Kuzey Makedonya’da Avrupa değerlerinin oluşturulması ve uygulanması ve AB üyeliği. Hakların tasdik edilmesi ve en savunmasız kesime ve marjinalleşmiş birey ile gruplara şans tanınması;

–  Bilim, eğitim, kültür ve sporun gelişmesi için şartlar sağlamak;

–  Çevreye ve doğaya karşı sorumlu bir yaklaşım geliştirmek;

–  Kuzey Makedonya’nın ve sınırları içinde yaşayan tüm toplulukların kültürel ve tarihi değerlerine sahip çıkmak;

–  Türk dünyası ile kültür, eğitim ve ekonomi alanında işbirliğini geliştirmek.

Exit mobile version