Kamuya Açık Bilgiyi Sağlamak İçin Sorumlu olan Kişi:

Doğan Tahir

E-posta: dogan.tahir@hotmail.com

Tel: +389 71 70 70 30