Kamuoyu Araştırma Ajansı Brima Galup, 18 Eylül – 11 Ekim 2023 tarihleri arasında Türk topluluğu vatandaşlarının güncel siyasi konularla ilgili çeşitli sorulara ilişkin kamuoyunu incelemek amacıyla bir anket gerçekleştirdi. Anket kapsamında 18 yaş ve üzeri 333 katılımcı, 38 ilçeden anketörler tarafından görüşüldü.
Anket katılımcılarının %67.5’i Kuzey Makedonya’nın AB üyeliğini iyi bir şey olarak değerlendirirken, %23.4’ü bu konuda tarafsız kaldı ve anketin %6.9’u AB üyeliğini kötü bir şey olarak düşünüyor.

“Soruya göre, gelecek hafta parlamento seçimleri yapılırsa, hangi partiye oy verirdiniz?” 22.5% katılımcılar Türk Hareketi Partisi’ni (THP) seçti, %20.4’ü Türk Demokrat Partisi’ni, %7.8’i TMBH, %2.7’si SDSM’i, %2.4’ü VMRO-DPMNE’yi, %0.3’ü BDİ’yi tercih ederken, katılımcıların %22.8’i kararsız olduklarını belirtti.

Anket katılımcılarının %74.5’i muhtemelen gelecek seçimlerde oy kullanacaklarını belirtti.

“Kuzey Makedonya’da hangi Türk siyasi liderine en fazla güveniyorsunuz sorusuna”, Katılımcıların %23.7’si Enes İbrahim’i, %20.7’si Erdoğan Saraç’ı ve %10.8’i Beyzan İlyas’ı en çok güvenilen lider olarak belirtti.

Katılımcıların sadece %28.8’i MRTV Türkçe yayınlarını izlediklerini belirtirken, %60.7’si Kuzey Makedonya’daki Türk topluluğunun kültür merkezinin kurulmasına dair hükümet kararını hiç duymamış.

Share.

Leave A Reply